ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението цели, а именно:
установяване на контакт с клиента при уточняване на подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане.
Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.