ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД осигурява гаранционен сервиз на техниката, закупена от фирмата.

1. Гаранционен сервиз

Гаранционната техника има гаранционен срок, изрично упоменат в гаранционната карта. В този период техниката е гаранционна, и ако даде дефект подлежи на гаранционен сервиз.
Гаранционният сервиз е изцяло безплатен за сметка на ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД .
Гаранционният сервиз се извършва само в сервизния център на фирмата.

Работното време е Понеделник – Петък: 10.00 - 17.30 часа.

Транспортирането на гаранционна стока до сервизния център е за сметка на клиента.
ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД  е длъжен да осигури качествена услуга възстановявайки функционалността на рекламираното гаранционно устройство, не по-късно от 14 дни след приемането на техниката.
При наличие на повече от едно устройство за ремонт, то последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата в сервиза на ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД .
Всяко изискване за спешност на даден ремонт означава, че този ремонт / ако може да бъде извършен спешно / ще бъде платен.

2. Гаранция на предлаганите стоки.

Всяка стока предлагана в сайта на ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД е с упомената гаранция в описанието на съответния продукт.

Клиента има възможност да избере да закупи продукта със или без гаранция,като съответния избор влияе на крайната цена на съответния продукт.

Транспортните разходи по връщането на стоката към ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД е за сметка на КУПУВАЧА