ПРОДАЙБГ ООД осигурява гаранционен сервиз на техниката, закупена от фирмата.

1. Гаранционен сервиз

Гаранционната техника има гаранционен срок, изрично упоменат в гаранционната карта. В този период техниката е гаранционна, и ако даде дефект подлежи на гаранционен сервиз.
Гаранционният сервиз е изцяло безплатен за сметка на ПРОДАЙБГ ООД
Гаранционният сервиз се извършва само в сервизния център на фирмата.

Работното време е Понеделник – Петък: 10.00 - 17.30 часа.

Транспортирането на гаранционна стока до сервизния център е за сметка на клиента.
ПРОДАЙБГ ООД  е длъжен да осигури качествена услуга възстановявайки функционалността на рекламираното гаранционно устройство, не по-късно от 14 дни след приемането на техниката.
При наличие на повече от едно устройство за ремонт, то последователността на ремонтиране следва последователността на приемане на устройствата в сервиза на ПРОДАЙБГ ООД .
Всяко изискване за спешност на даден ремонт означава, че този ремонт / ако може да бъде извършен спешно / ще бъде платен.

2. Гаранция на предлаганите стоки.

Всяка стока предлагана в сайта на ПРОДАЙБГ ООД е с упомената гаранция в описанието на съответния продукт.

Транспортните разходи по връщането на стоката към ПРОДАЙБГ ООД е за сметка на КУПУВАЧА